W tej zakładce można znaleźć wszystko to co przy projektowaniu strony nie zostało uwzględnione a pojawiło się potem czyli taki groch z kapustą.

Mikrostoki co to takiego

Kloss w kolorze - koloryzacja filmu...

Józef Piłsudski w kolorze - koloryzacja zdjęcia...

zdjęcia dostępne są na popularnych mikrostokach: ⓒ Andrzej Puchta